Aktuellt

Observera! Vi skall fatta beslut i maj, om evenemanget skall bli ett internationellt IML-evenemang. 

Lördag 14.8. ordnas i Vasa även Kesäyön marssi (Marsch i sommarnatten). Den ansvariga arrangören är Försvarsutbildningsföreningen, som vi aktivt samarbetar med i arrangemangen av båda tillställningar.

På vägen till eller från Vasa finns det möjlighet till IVV-vandring på 10 eller 20 km i Tammerfors-trakten, ta kontakt med Liisa Tyllilä, tel. 0400 636 057, e-post: luontonoita@gmail.com eller Hiking Travel, Hit Ky, tel. 050 414 7197, e-post hikingtravel@hikingtravelhit.fi.

 

Välkommen

Välkommen