Aktuellt

Registreringsdisken finns i första våningen i köpcentret Rewell Center.

Vi undviker slit och släng kultur – ta din egen mugg med. Det finns muggar att köpa eller låna mot pant.

På grund av ringa efterfrågan erbjuds inte mera saminkvartering på skola. Ta kontakt, om ni är en större grupp i behov av förmånlig inkvartering, se Inkvartering sidan

Deltagare i skärgårdsvandringen: Följ väderleksrapporterna! Om det har regnat, kan det delvis finnas rätt så mycket vatten på stigarna. Meddela eventuella matallergier o.dyl. på förhand.

Fanprocessionen startar kl. 17:40 från Kaserngatan i närheten av den ortodoxa kyrkan, öppningsceremonin kl. 18:00-18:30.

Du kan använda uniform.

På vägen till eller från Vasa finns det möjlighet till IVV-vandring på 10 eller 20 km i Tammerfors-trakten, ta kontakt med Liisa Tyllilä i Vihreä Sydan ry, tel. 0400 636 057, e-post: luontonoita@gmail.com eller Hiking Travel, Hit Ky, tel. 050 414 7197, e-post hikingtravel@hikingtravelhit.fi.

 

Välkommen

Välkommen