Aktuellt

Du kan använda uniform.

På vägen till eller från Vasa finns det möjlighet till IVV-vandring på 10 eller 20 km i Tammerfors-trakten, ta kontakt med Liisa Tyllilä, tel. 0400 636 057, e-post: luontonoita@gmail.com eller Hiking Travel, Hit Ky, tel. 050 414 7197, e-post hikingtravel@hikingtravelhit.fi.

 

Välkommen

Välkommen