Anmälning

Gärna så snart som möjligt, senast 31.7.2020. Vid behov på startplatsen – ta med kvitto över betalningen.

Vaasan Marssi

Deltagaravgifter

Deltagaravgifter betalas 15.-31.7.2020 till kontot Vaasan Marssi, Nordea Vaasa, IBAN CODE: FI73 1528 3000 1027 85.

Deltagaravgifterna är följande:
Fredag och söndag: 10 €/dag
Lördag: 15 €
Två eller tre dagar: 25 €
Under 15 år ingen avgift om du är med din förälder.

Du kan även använda motionssedlar.

Arbetsplatser, fråga efter information!

Alla deltar på eget ansvar.

Anmälning av grupper: Skicka deltagarlistan (gärna excel-tabell) som bilaga per epost till helena.kyrolainen(at)netikka.fi och margareta.blomfeldt(at)agrolink.fi

Anmälningsblankett

*) Obligatorisk uppgift

 

kvinnaman

gången i Vaasan Marssi

Jag deltar i följande rutter

21 km10 km

42 km21 km10 km

21 km10 km