Vaasan Kävelyklubi ry

Vaasan Kävelyklubi grundades år 1992.

Föreningens syfte är att främja vandring som motionsform. Föreningen arrangerar årligen det internationella vandringevenemanget Vaasan Marssi, som är både en IML- och IVV-evenemang. Vi deltar i internationella vandringevenemang världen runt med olika stora grupper. Ett trevligt sällskap erbjuds för en annorlunda semesterresa. 

Vi skall i år ordna gemensamma resor till IML-vandringarna i Kroatien/Italien samt även till nationalparkerna i Oulanka och Hossa. Ta kontakt, ifall du är intresserad att komma med på någon av dessa.

Sedan år 2000 har vi vandrat 10 km varje söndag med start kl. 10 från frihetsstatyn på salutorget. Våra rutter går till olika delar av Vasa. Vi försöker hålla en takt som passar alla. Vid behov delar vi upp oss i två grupper så att alla kan hålla en takt som känns bra. Våra söndagspromenader är öppna för alla och kostar ingenting. Efter promenaden brukar vi, på egen bekostnad, ta en kaffestund tillsammans.

’Maijas 10’ är en permanent märkt rutt på 10 km, vars karta, anvisningar fås i receptionen på hotell Vaakuna. Där får man också IVV-stämpel. Link till rutten: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vaasanmarssi/?Vakioreitti

Även andra längre vandringar ordnas vid olika tidpunkter.  Följ med spalten ”På gång” i Vasabladet eller  eller ta kontakt!

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i våra aktiviteter, utan alla vandringsintresserade välkomnas med.

Vaasan Marssi

Föreningen har redan under ett flertal av år planerat vandringsrutter åt flera skolor och även varit med och vandrat med eleverna.

Vi har varje vår ordnat vandringsevenemang för skolelever.

Ifall du är intresserad av vår verksamhet, är du varmt välkommen till ny föreningsmedlem!

Styrelse 2023

Helena Kyröläinen, ordf., helena.kyrolainen(at)netikka.fi, tfn. 040 736 1238
Tina Lempinen, tina.lempinen(at)netikka.fi, tfn. 050 353 1758
Harry Swanljung, harry.swanljung(at)gmail.com, tfn. 040 848 3130
Seija Komulainen, seija.komulainen48(at)gmail.com, tfn. 050 534 7008
Maria Elena Del Carpio, mariele_fin(at)hotmail.fi, tel. 040 762 7781
Seppo Takalo, seppo.takalo(at)netikka.fi, tel. 040 830 7719

Medlemsavgifter

Personavgift 18 €
Familjeavgift 23 €

Betalas till konto: Nordea FI73 1528 3000 1027 85, referens 2228 (obligatorisk)

Medlemsblankett

Anmäl dig till medlem genom att fylla den nedanstående elektroniska blanketten (blankett) och skicka den därefter till föreningen eller posta den ifyllda blanketten till adressen Vaasan Kävelyklubi ry, Huovinkuja 9 D 2, 65320 Vaasa.

Nimi / Namn:
(perhe: ilmoita kaikkien perheenjäsenten nimet ja syntymäajat /
familj: meddela alla familjemedlemmarnas namn och födelsetider)

Syntymäaika / Födelsetid:

Täydellinen osoite / Fullständig adress:

Puhelin / Telefon:

Email: