Vaasan Kävelyklubi ry

Vaasan Kävelyklubi grundades år 1992.

Föreningens syfte är att främja vandring som motionsform. Föreningen arrangerar årligen det internationella vandringevenemanget Vaasan Marssi, som är både en IML- och IVV-evenemang. Vi deltar i internationella vandringevenemang världen runt med olika stora grupper. Ett trevligt sällskap erbjuds för en annorlunda semesterresa – av medlemsbrev och resebloggar erhålls mera information.

Sedan år 2000 startar vi varje söndag kl. 10 från salutorget för en gemensam 10 km vandring. Rutten varierar. ’Maijas 10’ är en permanent märkt rutt på 10 km, vars karta, anvisningar fås i receptionen på hotell Vaakuna. Där får man också IVV-stämpel. Link till rutten: https://vaasa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer

Även andra längre vandringar ordnas vid olika tidpunkter.  Följ med spalten ”På gång” i Vasabladet eller  eller ta kontakt!

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i våra aktiviteter, utan alla vandringsintresserade välkomnas med.

Vaasan Marssi

Vi har varje vår ordnat vandringsevenemang för skolelever.

Ifall du är intresserad av vår verksamhet, är du varmt välkommen till ny föreningsmedlem!

Styrelse 2021

Helena Kyröläinen, ordf., helena.kyrolainen(at)netikka.fi, tfn. 040 736 1238
Tina Lempinen, tina.lempinen(at)netikka.fi, tfn. 050 353 1758
Harry Swanljung, harry.swanljung(at)gmail.com, tfn. 040 848 3130
Riitta Haglund, riitta53haglund(at)gmail.com, tfn. 050 542 8799
Seija Komulainen, seija.komulainen48(at)gmail.com, tfn. 050 534 7008
Anita Koskela, anita.koskela(at)netikka.fi, puh. 050 5308 106

Medlemsavgifter

Personavgift 18 €
Familjeavgift 23 €

Betalas till konto: Nordea FI73 1528 3000 1027 85, referens 2228 (obligatorisk)

Medlemsblankett

Anmäl dig till medlem genom att fylla den nedanstående elektroniska blanketten (blankett) och skicka den därefter till föreningen eller posta den ifyllda blanketten till adressen Vaasan Kävelyklubi ry, Huovinkuja 9 D 2, 65320 Vaasa.

Nimi / Namn:
(perhe: ilmoita kaikkien perheenjäsenten nimet ja syntymäajat /
familj: meddela alla familjemedlemmarnas namn och födelsetider)

Syntymäaika / Födelsetid:

Täydellinen osoite / Fullständig adress:

Puhelin / Telefon:

Email: